Kerkenraad

 

 

 

 

Copyright © 2019 Gereformeerde kerk Ooltgensplaat | Goeree-Overflakkee | Ooltgensplaat |

KvK 24495452| Alle rechten voorbehouden

Kerkenraad 

 

 

 

 

 

 

Kerkraadsleden:                                                             Ouderling-Kerkrentmeesters:

J. Dorsman (preses)                                                        P.v.d. Est

Kerksingel 60                                                                  Eikenlaan 2

3257 AH Ooltgensplaat                                                    3257 XR Ooltgensplaat

0187-632260                                                                  Email: pim.vanderest@live.nl

Email: j.dorsman3@chello.nl                                     

 

M. Swarts-Korteweg (scriba)                                            A.L. van den Ouden

Molendijk 47                                                                   Pastorietuin 5

3257 AM Ooltgensplaat                                                    3257 CA Ooltgensplaat

0187-630084                                                                  0187-630801

Email: minette.swarts@ziggo.nl                                        Email: ronald.heidi@kpnplanet.nl

 

 

Ouderlingen:                                                                   Diakenen:

W. Buth                                                                          M. Hoekstra-van Dam

Galathesedijk 2                                                               Margrietstraat 6

3257 LE Ooltgensplaat                                                     3257 AJ Ooltgensplaat

06-51540861                                                                  0187-631869

Email: willem@familiebuth.nl                                           Email: ronaldenmarinahoekstra@planet.nl

 

L . Wagner-Arensman                                                     J. Duim-Tiggelman              

Langstraat 8                                                                  P. Biggestraat 25

3255 AM  Achthuizen                                                      3257 AR Ooltgensplaat

0187-630336                                                                 0187-632474

Email: wagner.liesbeth@gmail.com                                  Email: jokeduimtiggelman@gmail.com

 

J. Kooijman-Overbeeke                                                      

Kerkdreef 9                                                                    

3257 BH  Ooltgensplaat                                                       

06-57621703                                                                  

Email: jaco-kooyman@hotmail.com