Kerkenraad

 

 

 

 

Copyright © 2019 Gereformeerde kerk Ooltgensplaat | Goeree-Overflakkee | Ooltgensplaat |

KvK 24495452| Alle rechten voorbehouden

Kerkenraad 

 

 

 

 

 

 

Kerkraadsleden:                                                             Ouderling-Kerkrentmeesters:

W. Buth  (preses)                                                            P.v.d. Est

Galathesedijk 2                                                               Eikenlaan 2

3257 LE Ooltgensplaat                                                    3257 XR Ooltgensplaat

0651540861                                                                   Email: pim.vanderest@live.nl

Email: willem@familiebuth.nl                                     

 

M. Swarts-Korteweg (scriba)                                            A.L. van den Ouden

Molendijk 47                                                                   Pastorietuin 5

3257 AM Ooltgensplaat                                                    3257 CA Ooltgensplaat

0187-630084                                                                  0187-630801

Email: minette.swarts@ziggo.nl                                        Email: ronald.heidi@kpnplanet.nl

 

 

Ouderlingen:                                                                   Diakenen:

S. Korteweg-Noom                                                          M. Hoekstra-van Dam

Roodekruislaan 10                                                          Margrietstraat 6

3257 KG Ooltgensplaat                                                   3257 AJ Ooltgensplaat

0187-632493                                                                  0187-631869

Email: janko@kpnmail.nl                                                 Email: ronaldenmarinahoekstra@planet.nl

 

J. kooijman-Overbeeke                                                  J. Duim-Tiggelman              

Kerkdreef 9                                                                   P. Biggestraat 25

3257 BH Oltgensplaat                                                     3257 AR Ooltgensplaat

0657621703                                                                  0187-632474

Email: jaco-kooyman@hotmail.com                                 Email: jokeduimtiggelman@gmail.com