TIJDELIJKE SLUITING KERK


 

                                                  

 

 

 

                    Tijdelijke sluiting kerk i.v.m. het coronavirus
Zoals we u zaterdag 14 maart al hebben laten weten hebben we in navolging van het regeringsbesluit in overleg met pijn in ons hart moeten besluiten om alle activiteiten in onze kerk en in de Magneet voorlopig tot 1 juli te laten vervallen. Na deze periode zal deze situatie opnieuw bekeken worden en zullen we ons opnieuw laten adviseren. De kerkenraad vond, en vindt, het belangrijk om gezamenlijk te proberen de uitbreiding van het corona-virus in te dammen. Dit betekent dat diensten, bijeenkomsten, vergaderingen, koorrepetities en andere activiteiten voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Via "kerkdienstgemist.nl" worden alternatieve diensten

vanuit onze kerk uitgezonden. Meer informatie hierover vind u op de pagina Erediensten.


Daarnaast willen we iedereen oproepen om sociale contacten te beperken, zoals aangegeven in de richtlijnen van het RIVM. Dit betreft ook het kerkelijk bezoekwerk. Daarom het dringende advies om in deze tijd niet onnodig op bezoek te gaan namens de kerk en om in plaats daarvan gebruik te maken van bijvoorbeeld telefonisch contact. We hopen op uw verantwoordelijkheid in dezen! Om deze reden gaat ook het pastoraat van Ds becker tijdelijk niet door. Hij kan/zal u wel per brief of telefonisch contacten. Indien nodig kunt u hem bereiken op 010-2360364.

Het coronavirus raakt ons kerkzijn in het hart, aldus Ds de Reuver, scriba generale synode. De kerkdienst is de plek waar de lofzang gaande wordt gehouden. In deze Veertigdagen tijd moesten, en moeten, we veel meer tijd thuis doorbrengen dan we zouden willen. Voor sommigen zal het leven extra stil, voor anderen veel rustiger zijn. Dit alles maakt de Veertigdagentijd wel heel bijzonder. Laten we van de gelegenheid gebruik maken om meer tijd te nemen voor (huislijke) bezinning en gebed. Naar het woord van Jezus is onze binnenkamer daar zeer geschikt voor.


Mocht u onverhoeds problemen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling of iemand van de kerkenraad. Daarnaast kunnen we wellicht ook het diaconaal platform inschakelen voor het verrichten van fysieke hulp als u geen familie of hulp in uw naaste omgeving hebt. U kunt ook zelf het diaconaal platform benaderen onder het nummer  06-15595414
             We wensen u, jij en elkaar veel kracht, sterkte en vertrouwen toe in deze bijzondere tijd.

Mijn ogen zijn gevestigd                                                           Maar wees mij dan genadig                           op God, of Hij mij redt.                                                             En richt mijn leven op                                     Mijn hart, hoezeer onrustig,                                                      dat ik opnieuw gestadig                               heb ik op Hem gezet.                                                                Kan gaan in ’s levensloop                                 Kan ik de nacht verduren,                                                         Mijn hart hoezeer onrustig                               waarin Gij verre zijt?                                                                 Heb ik op U  gezet                                           Gij zult mijn voeten sturen                                                        Mijn ogen zijn gevestigd                                   in 't duister van de tijd.                                                             Op U, tot Gij mij redt


Nieuw Liedboek 25a vers 1 en 2

     

 

          

    

 

 

      

 

 

 

 

Copyright © 2019 Gereformeerde kerk Ooltgensplaat | Goeree-Overflakkee | Ooltgensplaat |

KvK 24495452| Alle rechten voorbehouden